pátek 22. května 2015

Co je nového u sdružení Bez mámy

Občanské sdružení bez Mámy se rozhodlo zasílat pravidelný newsletter o svých aktivitách. 

Slůvko předsedy k vydání prvního newslettru:
Vydání prvního newsletteru organizace Bez mámy je symbolicky směřováno k oslavě Dne matek. O tom, jak je matka v životě každého člověka důležitá nepochybuje asi nikdo z nás. Africkým dětem bez mámy se nesnažíme matku nahradit, to by byl úkol za horizontem našich skromných lidských možností, spíše usilujeme o to, aby se z “našich dětí” jednou dobré matky a otci stali. Ze srdce děkujeme Všem, kteří nás v naplnění tohoto cíle podporují.
Nyní je vhodné přiblížit další konkrétní aktivitu sdružení, Náročné práce vybudování venkovních suchých záchodků v Centru pro sirotky se ujal vychovatel Joseph, který už se nemohl dívat na to, jak tuto práci dělníci, pro náročnost, odmítají. Joseph, Chris a sirotek Ben, vyhloubili obrovskou jámu a postavili správný základ. Nyní se chystají na obezdění a následné zastřešení. Už to nebude dlouho trvat a bude hotovo. 

Kdo má zájem o maily na toto sdružení, ať napíše na e-mail:novinky@bezmamy.cz.


neděle 17. května 2015

Pozvánky na akce od 18. dubna do 31. DubnaŘímskokatolická farnost Dobrá Vás srdečně zve na již tradiční „Noc kostelů“, která proběhne v pátek 29. května 2015 v kostele sv. Jiří. Je to příležitost, kdy mohou všichni lidé neobvyklým způsobem navštívit prostředí dýchající minulostí a pokorou, kdy se mohou seznámit s prostory běžně veřejnosti nepřístupnými a nahlédnout do zákulisí našeho kostela.

 Doberská knihovna Vás zve na svoji výstavu k výročí konce druhé světové války. Knihovna konkrétně píše: K 70. výročí konce 2. světové války v Evropě jsme připravili výstavu knih s touto tématikou z našeho knihovního fondu. Knihy jsou vystaveny v prostorách knihovny a čtenáři si je mohou průběžně půjčovat domů.

Raškovická knihovna pořádá další ze série hudebně-literárních podvečerů, který se uskuteční v úterý 26. Května 2015 od 17:30. „Písničky z českých muzikálů a hudebních filmů“
Na kytaru hraje Aleš Nitra, literární ukázky čte Marie Zemanová

Kulturní komise Rady obce Dobrá zve všechny malé a ještě menší na Den dětí, který se bude konat v sobotu 30. května 2015 na multifunkčním hřišti při ZŠ Dobrá od 14 hodin.


sobota 16. května 2015

Radní Dobré se rozhodli vyčistit Dobrou

Obec Dobrá se rozhodla pomoci občanům s úklidem jejich odpadu. Konkrétně na svých stránkách píší "S příchodem jara, přichází, jak už se stalo pravidlem, i v naší obci doba úklidu domova, blízkého i vzdálenějšího okolí."  Obec Dobrá se totiž rozhodla nabídnout občanům velkoobjemový kontejner, do kterého mohou vložit různé druhy odpadu. Kontejnery budou putovat po různých místech obce.

Obec ještě dokládá některé důležité informace: Do velkoobjemových kontejnerů v žádném případě nepatří: mrtvá zvířata, stavební suť, pneumatiky, nebezpečný odpad (oleje, barvy, zářivky, autobaterie, veškerý elektroodpad, léky, apod.), odpad doutnající a náchylný k samovznícení. Na stránkách obce se dozvíte kde přesně a kdy bude tento sbět probíhat.Web najdete na adrese www.dobra.cz.

Obvykle se kontejnery používají pro stavební suti a podobně. Některé obce se je ale rozhodly použévat i pro své občany a pro svou obec.Vkládají se do nich věci jako jsou starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechniku, drobný stavební odpad atd. Více o ostatních druzích odpadu, které nepatří do barevných popelnic najdete na stránkách http://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---dalsi-odpad/velkoobjemovy-odpad.

pátek 15. května 2015

Strategie MAS se blíží ke svému dokončení

Již dříve jsem Vás v článku informoval o přípravě strategie MAS Pobyskydí. Nyní přichází další fáze a proto Vás o ni informuji. Budete tak moci ovlivnit jakým směrem se bude Pobeskydí vyvíjet.


V současné době je strategie hotová (ve své analytické a návrhové části) a schválená nejvyšším orgánem MAS. Aktuálně probíhá vstupní „Hodnocení spokojenosti“, které bude probíhat každý rok. Letos probíhá od května do srpna. Dotazník je zaměřen na zhodnocení spokojenosti obyvatel, návštěvníků, podnikatelů a dalších místní aktérů s podmínkami a příležitostmi pro jejich aktivity a život v Pobeskydí. Dotazník je rozdělen na 5 částí a Vy si můžete vybrat, které části chcete hodnotit, resp. o jakou problematiku máte zájem. Každý vyplněný dotazník bude zařazen do slosování o drobné ceny.
Dotazník lze vyplnit i v tištěné (viz příloha) podobě a odezvat k nám na MAS nebo poslat naskenované na mail mas@pobeskydi.cz.

Dotazník můžete vyplnit na adrese: http://goo.gl/forms/Ie7pVszUg4.